Over
Ringmaster Amsterdam Surinaamse zangvogelvereniging

Surinaamse Zangvogelvereniging

Ringmaster Amsterdam

Bestuur

 

 

Voorzitter

Suniel Chedie

06-52520484

Penningmeester

Faizel Soebratie

06-24315511

Secretaris

Burney Bendt

06-24563338

Bankgegevens

 

Rekeningnummer: NL31INGB0000566136 t.n.v. Ringmasters

 

Een verzoek aan de leden om het contributiebedrag van 35 euro per jaar zoveel mogelijk via de bank te betalen in plaats van contant.

 

Reglementen van de vereniging:

 

Landelijk wedstrijdreglement

Zang / Slag reglement